Tööõigus 2008

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Raamatus käsitletakse kõiki olulisemaid tööõiguse valdkondi - töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkusi, palka, töövaidluste lahendamist, kollektiivseid töösuhteid jne, antakse ülevaade tööõiguse olemusest ja rakendusalast ning töösuhete reguleerimisest rahvusvahelisel tasandil ja välisriikides, selgitatakse kehtivate tööõigusaktide sisu ning analüüsitakse nende rakendamisel tekkivaid probleeme. Väljaande koostamisel on kasutatud hulgaliselt kohtulahendeid. Õppematerjalile on lisatud uut kohtupraktikat. Raamat on nii üliõpilastele õppevahendiks kui praktikutele abiks tööõigusalaste probleemide lahendamisel.
Товар распродан!