Turundus

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
"Ametikeel" on teatmeteoste sari, mis on mõeldud ameti- ja erialase inglise keele oskuse täiendamiseks sõnavara ja käibefraaside osas. Käsiraamatud koosnevad neljast osast:
1. eriala käibefraasid
2. lühiülevaade inglise keele grammatikast
3. eesti-inglise sõnavara teemade kaupa
4. inglise-eesti sõnastik

"Turundus" sisaldab kõik olulisemad väljendid, mida läheb tarvis turunduse alal töötaval personalil arutlustes mitmesugustel teemadel:
¤ konkurents
¤ hinnaalandus
¤ erinevad turustuskanalid (kauplused, kaubamajad, postimüük jm)
¤ uute turgude vallutamise kavandamine
¤ kampaaniad
¤ müügipersonal
¤ läbirääkimised jpm

Inglise-eesti tähestikuline turundussõnastik sisaldab ca 1900 sõna ja sõnaühendit.
Товар распродан!