Neljapäeval, 12. novembril kell 17.30 toimub Solarise Apollos raamatu "Eesti sõduri murepäevad. Territoriaalkorpus 1940-1941" esitlus. Raamatut tutvustavad Hanno Ojalo ja Toe Nõmm.

Käesolev uurimus annab ülevaate sellest, kuidas 1940. aastal said Eesti Vabariigi sõjaväelastest ootamatult Punaarmee korpusepoisid. Teise maailmasõjas okupeeris ja annekteeris Stalini impeerium Eesti ja meie sõjavägi muudeti esialgu „Rahvaväeks“, seejärel aga juba 22. territoriaalseks laskurkorpuseks. Autorid käsitlevad eesti sõjameeste sunnitud teenistust korpuses, osalemist lahingutes Pihkvamaal 1941. aastal ja sõjavangipõlve Ida-Preisimaal. Raamat tugineb arhiivimaterjalidele, seniavaldatud käsitlustele ja osalejate mälestustele ning on varustatud rohkete avaldamata fotodega.

Kohtumiseni Solarise Apollos!