XX sajandi ajalugu 1939-2000 II osa: 1939-2000. Õpik gümnaasiumile.

Õpik gümnaasiumile
0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Õpik hõlmab maailma ajalugu alates Teise maailmasõja algusest kuni 20. sajandi lõpuni ning on jaotatud neljaks osaks: ¤ Aastad 1939-1945. Teine maailmasõda ¤ Aastad 1945-1955. Sõjajärgne aastakümme ¤ Aastad 1955-1985. Kahepooluseline maailm ¤ Maailm kolmanda aastatuhande lävel.
Esimeses peatükis käsitletakse Teise maailmasõja geograafiat ja kronoloogiat, sõjategevust, Hitleri-vastast koalitsiooni ning selle võitu, lisaks veel rahukonverentse ja Euroopa piire peale II maailmasõda, veel on juttu epiloogist Kaug-Idas ja Teise maailmasõja tagajärgedest.
Teise peatüki teema on sõjajärgsed aastad ja sellel ajal toimunu: Nürnbergi protsess, Külm sõda, sotsialismileeri kujunemine Euroopas, Marshalli plaan ja NATO, Ida- ja Lõuna-Aasia maad, Lähis-Ida ning pingelõdvendus 1950. aastate keskel.
Kolmandas osas on räägitakse rahvusvahelistest suhetest ja kriisidest aastatel 1955-1985 ning muutunud maailmast.
Neljas peatükk on sajandilõpust: sotsialismileeri lagunemisest, Külma sõja lõpust, uutest konfliktidest ja 20. sajandi kulturist.
Lisaks Araabia-Iisraeli konflikti kronoloogia ja õpikus esinevate tähtsamate nimede, mõistete ja sündmuste register ning sisukord.
Haridusministeerium kinnitab: õpik vastab õppekavale.
Товар распродан!