Sotsiaalne ebavõrdsus

Social Inequality
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Analüütiline kogumik käsitleb sotsiaalset ebavõrdsust Eesti ühiskonnas.
Ebavõrdsust käsitletakse laias tähenduses — lisaks raha jaotumisele
inimeste vahel pööratakse tähelepanu ka sotsiaalse, kultuurilise ja
tervise ressursi jagunemisele. Samuti analüüsitakse ebavõrdsuse
edasikandumist ühelt põlvkonnalt teisele. Info on esitatud ülevaate,
diagrammide ja tabelitena. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.
Toode on läbimüüdud!