Soviet Deportations in Estonia: Impact and Legacy

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik sisaldab teadusartikleid ja küüditatute mälestusi. Tegemist on ingliskeelse ümbertöötatud (vähendatud ja kaasajastatud) versiooniga 2004. aastal ilmunud kogumikust “Eestlaste küüditamine: mineviku varjud tänases päevas”.ARTIKLID

Aigi Rahi-Tamm: Deportations in Estonia, 1941-1951

Lauri Mälksoo: Soviet Genocide? Communist Mass Deportations in the Baltic States and International Law

Mart Laar: The March 1949 Deporations and the Armed Resistance Movement

Rein Taagepera: Western Awareness of Soviet Deportations in Estonia

ELULOOD

Henriette Kärsna, Lucia Rohtlaan, Aino Roots, Väino Sõerde, Robert Tasso
Toode on läbimüüdud!