Täiskasvanute koolitus. Adult Education

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Analüütiline kogumik esitab ülevaate täiskasvanute koolitusest ja elukestvast õppest Eestis, pakkudes võrdlusi teiste riikidega. Vaatluse all on nii täiskasvanud õppijad kui ka koolitust pakkuvad ettevõtted. Käsitletakse täiskasvanute osalemist tasemekoolituses, samuti töö- ja vabahariduslikku koolitust. Mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.
Toode on läbimüüdud!