Väärteomenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Teos kajastab Riigikohtu praktikat alates seaduse jõustumisest. Autorid esitavad omapoolseid tõlgendusi seaduse teksti kohta ja lahendusi praktikas tekkinud probleemidele.

Teose valmimisel osalesid praktikud ja teoreetikud, kohtuvälise menetleja ja kohtu kui kaitse institutsiooni esindajad.
Toode on läbimüüdud!