Väike autovedude õigusteatmik

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kaupade transportimisel tekib tihti niisuguseid situatsioone, kus autojuhil või tellijafirma logistikul tuleb kiiresti langetada otsuseid. Kuidas vasutusrikkal hetkel toimida nii, et ei eksitaks elementaarsete seadusesätete vastu? Toetudes oma kogemustele, on autor püüdnud käesolevas kogumikus anda enam esinenud probleemsete olukordade võimalikke lahendusi.
Kommentaarides on viidatud rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooni(CMR), trandsiidisüsteemikonventsiooni(TIR), ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo kokkuleppe(ADR)seadusesätetele.
Toode on läbimüüdud!