202 majandustehingut raamatupidamises

Eesti raamatupidamise arengusuunad lähiaastatel
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamatu eesmärk on anda ülevaade olulisemate majandustehingute kajastamisest raamatupidamises 202 praktilise näite abil, lähtudes uuest Raamatupidamise seadusest, ning tuua välja olulisemad arengusuunad Eesti raamatupidamises lähematel aastatel. Lisaks on raamatus ka uue Raamatupidamise seaduse tekst ja RT juhend 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted ning RT juhend 2. Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes.
Toode on läbimüüdud!