Argumendi jõud. Töövihik

Nõuandeid arutleva kirjandi kirjutamiseks
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Töövihiku eesmärk on harjutuste abil õppida tõestama oma põhimõtteid loogikareeglitest lähtuvalt. Olulist tähelepanu osutatakse ka demagoogiavõtete ümberlükkamisele. Töövihik arendab kriitilist mõtlemist, tekstide analüüsioskust. Iga õpikus esitatud teema kohta on töövihikus vastav praktiliste harjutuste kogum.
Toode on läbimüüdud!