Äriseadustik 2003

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Seadustik muudatuste ja täiendustega seisuga 25. märts 2003. Muudetud paragrahvi lõpus on sulgudes viide seadus(t)ele (vastuvõtmise kuupäev), millega kehtestati praegune sõnastus. Väljaande ilmumise ajaks veel jõustumata muudatused on tekstis toodud viitega jõustumise ajale. Väljaandele on lisatud mahukas ja põhjalik märksõnaline sisujuht.
Toode on läbimüüdud!