Eelarvestamine – üks strateegilise <cite>controllingu</cite> juurutamise eeldusi organisatsioonis

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Käesoleva raamatu eesmärk on, lähtudes maailma praktikast ja Eesti kogemustest antud valdkonnas:
¤ värskendada lihtsalt ja loogiliselt teadmisi eelarvestamisest, planeerimisest ja prognoosimisest,
¤ teadvustada traditsioonilisi ja nüüdisaegseid eelarvestamise meetodeid ja eelarvestamise arengutrende Eestis ja maailmas,
¤ juhtida tähelepanu tegevustele, mis on vajalikud eelarve- ja strateegilise controllingu süsteemi loomiseks ja nüüdisajastamiseks organisatsioonis,
¤ aidata koostada eelarveid ja arendada strateegiate elluviimisele suunatud eelarve- ja controllingu süsteemi organisatsioonis ning
¤ pakkuda välja võimalusi, mis aitavad vähendada riske juhtimisotsuste vastuvõtmisel.
Toode on läbimüüdud!