Eesti arhitektuuriajakiri MAJA kevad 2023 (112) / Estonian Architectural Review MAJA spring 2023 (112)

Moratoorium
0 viiest
Hinda
Tarne 1-3 tööpäeva
11,40 €
Tavahind: 12,00 €
Saadavus kauplustes
Moratoorium
Maja 2023. kevadnumber lähtub üleskutsest kehtestada kõiksugu uue ehitamisele moratoorium.
„Peatada uue ehitamine, kas või ajutiselt, pakuks kehtivast ruumi loomise korrast ja selle kahtlusi äratavast
kasvuimperatiivist teistsugustele võimalustele radikaalse mõtteraami,“ kirjutas Charlotte Malterre-Barthes, kes
2022. aastal toonase Harvardi ülikooli kõrgema disainikooli (GSD) kaasprofessorina moratooriumi mõtte
arhitektuurimaailmas jõuliselt välja käis (tsitaat Charlotte Malterre Barthesi peagi ilmuvat raamatut „A moratorium
on new construction“/Sternberg Press/ tutvustavalt veebilehelt).
Sarnane mõte kajas 2021. aastal ka Ulla Alla Eesti kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonnas kaitstud magistritöös
„30 aastat pausi. Uurides mittetegemist“, kus uue ehitamise asemel on arhitekti töö fookuses hoopis olemasoleva
eest hoolitsemine, hoolimine, hooldamine ja kaalutletud mitte-tegemine.
Miks? „Projekt, mis alles arhitekti mõtteis või töölaual kujuneb, on juba maa seest või küljest eemaldatud aines,
valmis ümber kehastuma vundamendi sideaineks või viilupleki viimistluseks,“ kirjutab Roland Reemaa. Ta rõhutab
arhitekti kaasvastutust maavarade ülemäärasel kaevandamisel. Arhitekti töö võib küll lisandväärtust luua, kuid see ka
ekstraheerib ja jätab arme. Olukorras, kus Eestis oleme lähiaastail olnud tunnistajaks 40 aasta vanuste ja
nooremategi hoonete täielikule lammutamisele ning hoonekehandi valimatule jahvatamisele maatäiteks, näib
suhtumine ehitatud keskkonda sarnanevat pigem kiirmoe meelelaadiga.
Kas paus uue ehitamises tähendaks, et ehitussektor enam tööjõudu ei vaja? Et arhitektid võivad arvutid välja lülitada, loomingulisest eneseteostusest loobuda? Peale selle, et Eestis kasvab järgneva paarikümne aasta jooksul
hoonete rekonstrueerimise vajadus ligi viis korda, tuues endaga kaasa võimalusi arvukate ehitiste ümbermõtestamiseks, leidub võluvaid ja väljakutsuvaid arhitektuuriprojekte ka näiteks materjalipõhises lähenemises. Sellele
keskenduvad nii kuidas.works, Forest Parts kui ka BuildESTi raames TTÜ teadurid, kelle fookuses on lammutusjääkide kasutamine teiseste ehitusmaterjalide tootmisel. Seekordses numbris kajastatud projektid ehitavad kõik
juba eesolnule. Nagu ütleb Ulla Alla: „Puhta lehe mõte ruumiloomes jääb minevikku.“

Maja peatoimetaja Laura Linsi

ENG
Estonian Architectural Review Maja spring 2023 (112)
Moratorium
This issue of Maja takes the call for a moratorium on all new construction as its starting point. Charlotte Malterre Barthes, who in 2022 as an assistant professor at the Harvard Graduate School of Design powerfully instigated this
idea in architecture circles, has said that even a momentary pause in new construction could create a radical
thinking framework for alternatives to the current regime of space production and its suspect growth imperative
(from the website introducing Charlotte Malterre-Barthes’ forthcoming book A Moratorium on New Construction, Sternberg
Press).
A similar idea was present in Ulla Alla’s master thesis ’30 Years of Pause. Research about doing not’, that she
defended at the Estonian Academy of Arts Architecture Department in 2021. Rather than building anew, the project
proposes the architect to focus on caring for and about what already exists, as well as to consider not-doing at all.
Why? ‘The design developed in the architect’s head or on his desk is already a substance extracted from the Earth,
ready to be transformed into concrete aggregate or a roofing sheet’s finish’, writes Roland Reemaa. He emphasises
architects’ shared responsibility in excessive resource mining. The work of an architect can create added value, but
it also extracts and leaves scars. In recent years in Estonia, we have witnessed the tearing down of 40-year-old and
younger buildings, and their indiscriminate crushing into landfill. This attitude towards built matter is similar to the
disposition affiliated with fast fashion.
Would a moratorium on new construction mean that the construction sector no longer needs workers? That
architects can shut down their computers and give up their creative self-realisation? On top of the opportunities for
reconsidering large numbers of already existing buildings that is brought about by the fivefold growth in the need
to reconstruct buildings in Estonia in the next 20 years, there are also enchanting and challenging architecture
projects to be found in, for example, material-driven approaches. These are the focus of kuidas.works, Forest Parts,
as well as of TalTech researchers who as part of the BuildEST programme conduct applied research on using
demolition waste in the production of new building materials. All projects in this issue construct on previously
existing built matter. Like Ulla Alla writes, ‘The concept of a clean slate in spatial design should be left behind’.
Tarne 1-3 tööpäeva
11,40 €
Tavahind: 12,00 €
Saadavus kauplustes