OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

Eesti identiteet ja iseseisvus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Tegemist on ulatusliku ja sisutiheda ülevaatega Eestist ja eestlusest läbi aegade. Raamatu idee pärineb prantsuse politoloogiahuviliselt A. Bertricau’lt, kes on ühtlasi ka raamatu koostaja. Teose eesmärk on osaleda vaidlustes keele, kultuuri ja identiteedi seoste üle, geneetika, arheoloogia ja keeleteaduse panuse üle identiteedi kujunemisel.

Raamatus avaldavad oma arvamusi väga erinevate poliitiliste tõekspidamiste ning elukogemusega inimesed (kirjanikud, teadlased, ajakirjanikud, ühiskonnategelased) Käsitletakse identiteedi ja iseseisvuse kõige olulisemaid tahke. Arutletakse ajalooliste, poliitiliste, geograafiliste, demograafiliste, geneetiliste, aga ka kulturoloogiliste aspektide üle. Raamat on vaba liigsest hinnangulisusest ja kategoorilisusest.

Teoses on üle 300 lehekülje teatud perioodi või teemat käsitlevaid artikleid, kirjalikke intervjuusid, valgustamaks kaasaega intervjueeritava isikliku kogemuse põhjal ning debatte, mis lubavad fakte esitada erinevate ja vastandlike vaatenurkade alt. Arvamustest ja mõttevahetustest ei kooru ühetähenduslikke ja lihtsaid lahendusi. Lugejale endale jääb võimalus esitatud seisukohti kõrvutada ja võrrelda. Loodav mosaiikpilt iseloomustab ennekõike muutlikul taasiseseisvumise perioodil kujunenud arusaamu Eesti iseseisvusest ja identiteedist.

Kronoloogia alates 9500 a eKr
Toode on läbimüüdud!