Eesti maksuseaduste kommentaarid 2017

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik koosneb maksuseaduste kommentaaridest, millele on lisatud maksualaste Riigikohtu lahendite loetelu. Kommentaaride autor on Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent ja EML juhatuse liige õigusdoktor Lasse Lehis. Maksuseaduste kommentaare uuendatakse ja täiendatakse iga aasta.
Toode on läbimüüdud!