Eesti-saksa sõnaraamat

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
¤ tänapäevane üldkeele sõnaraamat
¤ 35 000 märksõna
¤ kõige olulisemad sõnad ja väljendid igapäevaseks suhtlemiseks
¤ tähtsamad terminid paljudelt aladelt (nt majandus, arvuti
¤ palju sünonüüme, ühend- ja väljendusverbe
¤ grammatiline info ja kasutussfäär
¤ lisas ebareeglipärased tegusõnad
Toode on läbimüüdud!