Eesti-vene sõnastik algajale eesti keele õppijale. Esimesed tuhat sõna

Краткий эстонско-русский словарь для изучающих эстонский язык. Первая тысяча эстонских слов
0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Antud sõnastik on mõeldud eesti keele kui võõrkeele õppijale, kes on oma õpingutes veel päris alguses. Autor siiski eeldab, et eesti keele õppija on mõnevõrra tuttav eesti keele grammatikaga, vähemalt nii palju, et ta oskab kahtlustada, et ettejuhtub sõna võib olla käändes või pöördes. Sõnade muutevormid on toodud sõna juures sulgudes:

• nimisõnadel ainsuse omastav, osastav ja sisseütlev ning mitmuse omastav ja osastav;

• omadussõnadel võrdlusastmed koos lühikese ülivõrdega;

• tegusõnadel da-infinitiiv, lihtoleviku ja -mineviku ainsuse esimene pööre ning oleviku ja mineviku kesksõnavormid (-nud ja -tud).Autor esitab sõnade juures hulga näited ja väljendeid, mis annavad eesti keele õppijale aimu, kuidas eesti keelt igapäevases suhtlemises kasutatakse.Sõnastik sisaldab esimest 1000 sõna, mis on valitud sageduse alusel, ning vormiviiteid sõnade algvormile (nt oa ← uba). Sõnavaliku tegemisel on kasutatud kahte Eesti sagedussõnastikku.
Toode on läbimüüdud!