Eestlaste perekonnaloo allikad

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Käesolev raamat kujutab endast allikaõpetuslikku uurimust, mida perekonnaloo uurija saab arhiiviotsingute puhul kasutada ka käsiraamatuna. Genealoogilise uurimustöö metoodika või sugupuude koostamine antud töö huviorbiiti ei kuulu - nimetatud valdkond eeldab eraldi käsitlust. See uurimus haarab vaid talurahva perekonnaloo allikaid. Lähtume asjaolust, et valdav osa meie rahvast on talupoeglikku päritolu ning aadli või linnakodanike genealoogiast käsitlevad allikad pälvivad vähem huvi. Kindlasti väärivad need aga eraldi raamatut.
Toode on läbimüüdud!