Ehitusjoonestamine

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Õpik on mõeldud kutsekoolide ehitusvaldkonna erialade õpilastele ja on kooskõlas ehitusvaldkonna riikliku õppekava ning uusimate standarditega. Õpiku eesmärgiks on anda ehitusvaldkonna erialal õppivale noorele oskus lugeda ehitusjooniseid ning suunata teda konkreetse töö tegemiseks vajalikest tööjoonistest aru saama. Lõpptulemusena peaks õpilane saavutama ka lihtsamate ehitusjooniste tegemise oskuse.Õpiku autor Urmas Asi on Rakvere Ametikooli juhtivõpetaja, tehnikakandidaat (Ph.D.).
Toode on läbimüüdud!