Eksaminandile ajaloo riigieksamist 2006

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Kogumik annab ülevaate ajaloo riigieksami eesmärkidest, tutvustab eksami korraldust ning annab käsitletavaid teemasid. Brošüüris on toodud eksamiteemade kohta abistavad skeemid, lühikonspektid ning harjutusülesanded. Lisas on antud 2005. aasta ajaloo riigieksami ülesanded.
Toode on läbimüüdud!