Ekstreemumülesanded majanduses ja tehnikas

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Raamatus käsitletakse:
¤ lineaarvõrratuste süsteemide lahendamist
¤ simpleksmeetodit
¤ lineaarset planeerimist
¤ mittelineaarsete ülesannete lahendamist
¤ iteratiivseid meetodeid
¤ vähimruutude meetodit
¤ stohhastilise planeerimise ülesannete lahendamismeetodeid
¤ graafiteooria ekstreemumülesandeid
¤ modelleerimise põhimõtteid

Raamatu lugemisel on vajalikud eelteadmised operatsioonianalüüsist.
Toode on läbimüüdud!