Emakeele Selts 1920-2020

0 viiest
Hinda
Tarne 1-3 tööpäeva
29,40 €
Tavahind: 30,95 €
Saadavus kauplustes
Koguteos „Emakeele Selts 1920-2020“ on üksikasjaline jäädvustus Emakeele Seltsi järjepidevast tegevusest ning olulisest rollist eesti keele ja keeleühiskonna kujundamisel. Seitsmesajal leheküljel annab see tervikliku ülevaate eesti keele käekäigust, aga mitte ainult: see on eesti keele korraldamise, uurimise, keeleandmete kogumise, populariseerimise, ühiskonna teavitamise ning nõustamise lugu eelmise sajandi teisest kümnendist tänapäevani.
Kroonika koosneb neljast osast. Esimesest, Jüri Valge koostatud kroonikaosast (262 lk) leiab kuupäevaliselt ülevaate olulisimatest sündmustest, otsustest ning muudest seltsi tegevuses kõnekatest arengukäikudest. Seda kõike illustreerib rikkalik pildimaterjal. Teine osa kannab pealkirja „Olulisemaid teemakäsitlusi“. Siin käsitletakse 12 kaasautori osalusel 16 kitsamat teemat (neist kolme peatüki autor on Jüri Valge, lisaks üks kahasse kirjutatud peatükk). Kolmas osa on meenutustele (13 autorilt), neljandast leiab lisad, arhiiviallikad, kirjanduse loetelu ning isikunimede registri.
Tarne 1-3 tööpäeva
29,40 €
Tavahind: 30,95 €
Saadavus kauplustes