5 augustipäeva

Kuidas Teisest maailmasõjast sai tuumasõda
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Sageli usutakse, et Teine maailmasõda lõppes kahe Jaapanile heidetud aatomipommi tõttu, mis sundisid Jaapanit kapituleeruma. Raamat „Viis augustipäeva” esitab julgelt teistsuguse tõl­gen­duse: sõ­ja­väelased ei mõistnud selgelt aatomipommi revolutsioonilist strateegilist potentsiaali, liitlased olid kapitulatsioonist niisama rabatud kui jaapanlased rünnakust ning eksperdid mitte ainult ei plaani­nud kolmandat pommi ja näinud selgelt ette vajadust selle järele, vaid ka kahtlesid, kas aatomi­pomm üld­se töötab. Nende mõtetega annab Michael Gordin uue suuna ajaloolisele ja nüüdisaegsele vest­lu­se­le aatomipommi ja Teise maailmasõja teemal.
„Viis augustipäeva” uurib neid ja paljusid teisi aatomipommi pärandeid uues val­gu­ses ja diskuteerib aatomipommi tä­hen­duse, Teise maailmasõja ja nende tekitatud moraalsete küsimuste üle.

Michael D. Gordin on Princetoni ülikooli teadusajaloo abiprofessor.
Product is sold out!