500 Everyday Words with Fixed Prepositions

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Eessõnaühendite kasutamine valmistab keeleõppijale tihti raskusi. Käesolevas väljaandes on ära toodud olulisemad ja enamkasutatavad nimi-, tegu- ja omadussõnad, mida kasutatakse koos kindlate eessõnadega. Ühtlasi on antud eestikeelne tõlge ning näitelause. Sõnad on tähestikulises järjestuses. Välja on jäetud fraseoloogilised ühendid. Väljaande lõpus on ingliskeelsete sõnade loend.
Product is sold out!