Ajaloo töövihik 6.klassile I osa

Kiviajast vanaajaniKatrin martsik
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
"Nii nagu 6. klassi õpik „Kiviajast vanaajani” I osa on ka töövihik üles ehitatud kronoloogilistemaatilisel printsiibil ning liigub esiajast vanaaega. Meenutamaks ja kinnistamaks aga 5. klassis õpitut, algavad 6. klassi õppematerjalid kolme sissejuhatava peatükiga: „Mis on ajalugu?”, „Mida ajaloolased uurivad?” ja „Kuidas me aega mõõdame?”. Õpikus käsitletavad teemad ja kesksed mõisted kinnistatakse töövihikus konkreetsete ülesannete abil. Ajas orienteerumise oskust aitavad kujundada metoodiliselt mitmekesised ajajoone ülesanded, millest osad on üldisemat laadi, osad aga õpilase isiklikule ajatunnetusele tähelepanu osutavad. Samuti leiab töövihikust erinevaid kontuurkaarte, mida täiendada, ning allikakatkendeid, mida analüüsida. Olulisel kohal on töövihikus ka info leidmise ja selles orienteerumise oskuse kujundamine.
Töövihiku koostajate eesmärgiks oli luua töövihik, mis võimaldaks õpetajal oma äranägemise järgi teostada diferentseeritud õpet. Materjale ja ülesandeid on rohkem ning nende seast saab teha valikuid. AUTORIST

Katrin Martsik on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna. Aastatel 2004-2010 töötas ta kirjastuses Avita õppekirjanduse toimetajana. Alates 2010. aastast on Katrin Rocca al Mare Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja nii kesk- kui ka gümnaasiumiastmes."
Product is sold out!