Äriseadustik 2008

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Äriseadustik 2008 (208 lk) on 15. jaanuari seisuga ja sisaldab kõiki varem vastu võetud muudatusi. Äriseadustiku ees on ülevaade, milliste seadustega on seda muudetud (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg).

Muudetud paragrahvi lõpus on sulgudes viide seadus(t)ele (vastuvõtmise kuupäev), millega kehtestati praegune sõnastus.

Lisatud on märksõnastik (lk 181-205).
Product is sold out!