Eesti Vabariigi põhiseadus

Kommenteeritud väljaanne
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
28. juunil 2002 möödus 10 aastat Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmisest. Raamat on selle sündmuse puhuks välja antud põhiseaduse kommenteeritud väljaanne ning esimene katse uurida põhiseadust tervikuna. Kommentaaride eesmärk on ülevaate andmine põhiseaduse sätete teoreetilisest tõlgendusest ja rakenduspraktikast ning nad on kirjutatud selliselt, et neid oleks võimalik mõista ka juriidiliste eelteadmisteta inimesel.
Raamatu on koostanud põhiseaduse ekspertide töörühm, kuhu kuuluvad nii põhiseaduse väljatöötamisel osalenud kui ka põhiseadust oma igapäevatöös kasutavad juristid.
Product is sold out!