Gilgamešist "Puhastuseni"

Gümnaasiumi kirjanduskonspektid
0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
18,95 €
Regular price: 19,95 €
Availability in stores
Konspektide kogumik on koostatud uue õppekava nõudeid järgides ja sisaldab gümnaasiumis käsitletavate proosa- ja draamateoste ülevaateid. Samaväärselt teose probleemide vaatlusega on tähelepanu pööratud ka žanrile, stiilile ja keele kujundlikkusele. Nii maailma- kui ka eesti kirjanduse teosed on reastatud kronoloogiliselt. Kogumik sobib kasutamiseks koolitunnis, aga on abiks ka iseseisvas töös ja eeldab kirjandusteose läbilugemist, sest konspektide autori tõlgendus teoseist on vaid üks võimalus paljudest.
Delivery 7 workdays
18,95 €
Regular price: 19,95 €
Availability in stores