Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev väljaanne on 2011 ja 2014 ilmunud õppevahendi “Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine” täiendatud versioon, milles on püütud arvestada lugeja, eelkõige tudengi ootustega leida õigusteoreetiliste seisukohtade kõrval kasulikke praktilisi juhiseid ja kõige uuemat kohtupraktikat. Mitmeid teemasid on täiendatud - elektrooniline dokument, kättetoimetamine, tõendamine, lepinguline esindus, hagi tagamine.


Oluliselt on muudetud lihtsustatud menetluste ja eelmemetluse, kogu menetluskulude ja riigi õigusabi osa. Uued osad on maksekäsu kiirmenetlus ja eelistung.


Raamatu täiendamisel on aluseks võetud Riigikohtu lahendid seisuga 1.07.2016 ja tsiviilkohtumenetluse seadustikum (TsMS) tekst 1.09.2016 seisuga.


Riigikohtu lahenditel on väga suur rõhk ja seepärast on toodud teemapõhine lahendite loend.


Praktilise abimehe ja võrdlusallikana on lisatud hagiavalduse näidis.


Product is sold out!