Hispaania keele grammatika. Kõigile keeletasemetele

Berlitzi käsiraamat
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Berlitzi hispaania keele grammatika käsiraamat on kõik-ühes-tüüpi abimees. Käsiraamatus on palju informatsiooni grammatiliste vormide ja struktuuride kohta, kuid eelkõige näidatakse, kuidas neid tegelikus suhtluses kasutada. Erilist tähelepanu on pööratud veaohtudele.


Käsiraamatu üks olulisemaid osi on arvukad praktilised näited erinevatest situatsioonidest tänapäeva hispaania keeles.


Raamatus on rõhku pandud selgetele ja lihtsatele seletustele, mis hõlmavad järgnevat: sõnaliigid, õigekiri ja kirjavahemärgid, süntaks ehk lausete moodustamine, tegusõnatüübid, ajad ja tegusõna pööramine.


Tõlkija ning toimetajad on käsiraamatusse lisanud eestlasest keeleõppijale olulisi näiteid ja selgitusi.
Product is sold out!