Hitler, 1. köide

1889–1936: Kõrkus
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Rahvusvaheliselt ühe tunnustatuma Natsi-Saksamaa ajaloo uurija Ian Kershaw’ kirjutatud kaheköiteline biograafia (ilm. 1998–2000) esitab tänaseni kõige põhjalikuma ja usaldusväärsema ülevaate Adolf Hitleri (1889–1945) elukäigust. Kasutades mitmeid uusi allikaid, laialdast erialakirjandust ja rakendades teravat allikakriitikat, pakub Kershaw ligemale kahel tuhandel leheküljel ammendava kokkuvõtte mitte ainult Hitleri karjäärist, vaid kogu Saksamaa sotsiaalsest ja poliitilisest ajaloost 20. sajandi esimesel poolel. Biograafia esimene köide käsitleb Hitleri elu tema sünnist kuni Reinimaa remilitariseerimiseni 1936. aastal. Sheffieldi Ülikooli ajalooprofessori Kershaw’ uurimuse teine köide ilmub Varraku kirjastuses 2007. aasta teise poolel.
Product is sold out!