Kirjanduse kõnetus

Gümnaasiumiõpik
0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
20,36 €
Regular price: 23,95 €
Availability in stores
Õpik koosneb kolmest osast: esimene osa "Kuidas "maitsta" kirjandust" tutvustab olulisemaid lugeja- ja tekstikeskseid uurimismeetodeid (modernism, postmodernism, uuskriitika, strukturalism, semiootika, psühhoanalüüs jt), teine osa "Teose kude. Tekst ja selle lugeja" uuenenud seisukohti teksti ja lugeja kohta (retseptsioon ja lugemismudelid, teabetekst ja kunstiline tekst), kolmas osa "Keerlev universum. Tekstidevahelised seosed" käsitleb tekstidevahelisi seoseid nii teooria kui ka näidiskäsitluste abil (hüper- ja intertekstuaalsus, arhitekst, arhetüüpsed tegelased ja teema jt). Peatüki näidiskäsitlused tuginevad tuntud teostele.
"Kirjanduse kõnetus" pakub praktilist abi uue kirjanduskäsituse koolijõudmiseks.
Delivery 7 workdays
20,36 €
Regular price: 23,95 €
Availability in stores