Kohandumise märgid

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Kogumik koondab interdistsiplinaarse paariskonverentsi "Kohandumise märgid" ettekannete põhjal valminud artiklid. Konverentsid toimusid Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse sihtfinantseeritava uurimisteema "Eesti kirjandusloo semiootiline aspekt" (1998-2002) raames, hõlmates kirjandus- ja kunstiteadlaste kõrval ka ajaloolasi ja teatriuurijaid.

Koostanud ja toimetanud Virve Sarapik, Maie Kalda, Rein Veidemann
Product is sold out!