Kõnele ja kirjuta õigesti

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Temaatiline eesti keele grammatikaharjutuste kogumik muukeelsele gümnaasiumile.

Kogumik hõlmab gümnaasiumi ainekava kõneteemasid ja alateemasid. Iga teema raames

1) esitletakse teemaga seonduv aktiivne sõnavara ja harjutatakse veaohtlikke muutevorme;

2) käsitletakse raskemaid muutevorme sõnaühendi, lause ja seotud tekstina koostatud ülesannete tasemel.

Iga teema lõpus on kontrollülesanne ja -test, mis annab õpilasele võimalusi riigieksamiks paremini ette valmistuda. Kogumiku ülesannete koostamise aluseks on võetud õpilaste riigieksamite suuliste ja kirjalike tööde tüüpilised vead (rektsioon, ma-, da-infinitiivi, sihitise käänded jms). Kõneteemade õppimise ja kordamise käigus saavad õpilased raskemaid grammatikateemasid süvendatult korrata ja õigeid vorme kinnistada.
Product is sold out!