Kukeaabitsa joonistamisvihik

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
"Kukeaabitsa joonistamisvihik" on mõeldud eelkooliealisele lapsele joonistama õppimise alustamiseks.

"Kukeaabitsa joonistamisvihikus" on antud algteadmised selle kohta, kuidas väljendada end pliiatsi ja paberi abil, kuidas kujutada esemeid joonte, ovaalide ja ringidega ning kuidas õppida arvestama töö formaati ja objektide paigutust.
Vihikus on näidatud, et joonte ja ovaalide kombineerimisel on võimalik kujutada peaaegu kõiki elavaid ja elutuid objekte.
Siin leidub jõukohaseid ülesandeid erinevate oskustega lastele. Joonistamisvihiku lõpus on soovitused, kuidas vihikuga töötada.
Product is sold out!