Lineaaralgebra

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Lineaaralgebra õpik vastab praegu Tallinna Tehnikaülikoolis kehtivatele õppeplaanidele. Õpikus on nii loengus esitatav teoreetiline materjal kui ka näiteülesanded ning ülesanded harjutustundides ja kodus lahendamiseks. Kui loenguis ei jõuta ajapuudusel esitada üksikasjalikke põhjendusi paljudele väidetele, siis õpikus on enamik väiteid põhjendustega. Raamatu lõpus on kõigi ülesannete vastused. Ilmuv lineaaralgebra õpik peaks pakkuma tõhusat abi nii selle aine õppimisel kui ka õpetamisel.
Product is sold out!