Maailmakirjandus. Keskaeg, renessanss

Gümnaasiumiõpik
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
"Keskaeg. Renessanss" on gümnaasiumile mõeldud väliskirjanduse õpikute sarja esimene õpik. Sari hõlmab kõiki olulisemaid Lääne-Euroopa kultuuri ajastuid. Õpiku peamisi eesmärke on tutvustada kirjandusklassikat üldkultuurilisel taustal. Õpikus käsitletakse olulisemaid keskaegse ja renessansikirjanduse žanre – eepos, rüütliromaan, kurtuaasne lüürika, novell jm – ning Euroopa kirjanduse suurkujude Dante, Petrarca, Boccaccio, Rabelais´, Cervantese ja Shakespeare´i loomingut. Põhjalikumalt analüüsitakse selliseid teoseid nagu "Nibelungide laul", "Jumalik komöödia", "Don Quijote" ja "Hamlet". Iga peatüki lõpus on küsimused, ülesanded ja arutlusteemad, veerul esitatakse olulisemad mõisted, nimed, aastaarvud.
Igor Šaitanov on Venemaa Riikliku Humanitaarülikooli professor, ta on kirjutanud kirjanduse õpikuid nii põhikoolile, gümnaasiumile kui ka ülikoolile, samuti avaldanud rohkesti metoodilisi materjale.
Product is sold out!