Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist

ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega
0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Burke (1729–1797) oli 18. sajandi Inglismaa üks suuremaid mõtlejaid, poliitikuid ja kõnemehi. Tema poliitikukarjääri ajal leidsid maailmas aset nii pöördelised sündmused nagu Ameerika kolooniate iseseisvumine ja Prantsuse revolutsioon. Burke’i hiilgavad kõned on läinud Inglise kirjanduse klassikasse, ta poliitilised tõekspidamised on kujundanud paljude suurte riigimeeste mõtlemist. Burke’i konservatiivsus, mis ajendas teda vihaselt vastustama Prantsuse revolutsiooni, väljendub eeskätt usus, et iga ühiskonna areng peab järgima oma ajaloolist järjepidevust, muutusi tohib teha vaid ettevaatlikult ja vähehaaval. Tõstes esile Inglismaa iidset põhikorda, piiratud monarhia ja võimude tasakaalu eeliseid ning vastandades sellele Prantsusmaal kavandatavat pööret, mis vangutas ühiskonna alustalasid, väljendab Burke oma seisukohti “Mõtisklustes Prantsuse revolutsioonist” kõige süstemaatilisemalt, jätmata seejuures unarusse ka oma hiilgavaid kõnemehe- ja stiilimeistriandeid.
Product is sold out!