Sissejuhatus kvantmehaanikasse

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Sissejuhatus kvantmehaanikasse annab ülevaate kvantteooria tekkimisest ning selle põhimõistetest.
Trükis on mõeldud neile, kes soovivad tutvuda nüüdisaegse füüsika ühe põhialuse – kvantmehaanikaga. Eelkõige on see mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli tehnilise füüsika eriala bakalaureuseõppe alusõppeks, kuid sobib kasutamiseks ka teiste erialade magistriõppes. Sissejuhatus kvantmehaanikasse sobib sissejuhatavaks algkursuseks ja nõuab eelnevalt ainult matemaatika baaskursuse ning füüsika üldkursuse läbimist. Trükist võib vaadata ka kui kvantmehaanika elementaarkursust. Autori arvates on kursus vajalik kõigile neile, kel on vaja elementaarseid teadmisi kvantteooriast. Kuna tänapäeva füüsikaline maailmapilt ei piirdu ainult lihtsamate klassikalise füüsika tõdede tundmisega, on see raamat ka üheks normaalse insenerihariduse komponendiks.
Product is sold out!