Look inside

TRIINU-TRIINU TRIKA-TREI

Lõbus teekond häälikute maailma
0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
14,20 €
Regular price: 14,95 €
Availability in stores
Lugema ja kirjutama õppimine algab teatavasti häälikute maailmaga tutvumisest. Laps õpib häälikuid kõlaliselt eristama, kuulama nende asukohta ja järjestust sõnades, määratlema häälikute pikkusi. Samal ajal tutvub laps tähtedega. Lapsele saab selgeks, et häälikuid kuulame, tähti loeme ja kirjutame.

Käesolev lõbus juturaamat sobib mudilastele ette lugemiseks ja 5–6 aastastele lastele mänguliseks abivahendiks häälikanalüüsi esmaste oskuste õpetamisel nii kodus, lasteaias kui ka kooli ettevalmistusrühmas. Sel puhul on täiskasvanu teksti lugeja, laps aga kuulaja ja kaasategutseja. Ilukirjanduslikku teksti on põimitud õpetlik iva, mis aitab lapsel kuulata erinevate häälikute kõla ja tunnetada nende hääldusasendeid. Teksti illustreerivad vastavad lastepärased pildid. Tähed tutvustavad end lustlikul moel ja esitlevad end vastavate häälikutena. Raamat annab lapsele võimaluse elavalt kaasa tegutseda:

hääldada või laulda tähtede hääli ehk häälikuid, hüpelda koos K, P või T-tähega, tunnetades, et nende häälikute puhul polegi „häält“, vaid on huulte või keele abil tehtav hüplemist matkiv heli. Lugeda oskavale väikelapsele sobib raamat lugemisvilumuse arendamiseks. Raamatu sõnavara ja lühikesed lihtsad laused aitavad teksti sisu hästi tabada ja lugemisest mõnu tunda.
Delivery 7 workdays
14,20 €
Regular price: 14,95 €
Availability in stores