FILOSOOFIA PÕHIPROBLEEMID Õpik gümnaasiumile

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Probleeme, millega käesoleva raamatu vahendusel võite tutvuda, on mõttetargad püüdnud lahendada erinevalt. Räägitakse tuntumatest seisukohtadest, mainides seejuures, kes ja millal nii või teisiti on arvanud. Mitmetes peatükkides on Lisa, kuhu on paigutatud väljavõtteid filosoofide ja teadlaste teostest. Peatükkide lõpus on küsimused järelemõtlemiseks.
Toode on läbimüüdud!