Haldusõiguse üldosa ja halduskohtumenetlus. Seisuga 25.september 2017

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Seaduste kogumik, mis sisaldab haldusmenetluse, riigivastutuse, asendustäitmise ja sunniraha ja halduskoostöö seadust ning halduskohtumenetluse seadustikku.

Kogumiku seadused on seisuga 25.september 2017.

Märksõnaline sisujuht.
Toode on läbimüüdud!