Hotell

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
"Ametikeel" on teatmeteoste sari, mis on mõeldud ameti- ja erialase inglise keele oskuse täiendamiseks sõnavara ja käibefraaside osas. Käsiraamatud koosnevad neljast osast:
1. eriala käibefraasid
2. lühiülevaade inglise keele grammatikast
3. eesti-inglise sõnavara teemade kaupa
4. inglise-eesti sõnastik

"Hotell" annab kõik majutusteemalised olulisemad väljendid:
¤ külaliste vastuvõtmine, sissevormistamine
¤ info toa ja pakutavate teenuste kohta
¤ turismirühma vastuvõtmine
¤ teejuhatamine
¤ kaebuste lahendamine
¤ seminaride korraldamine
¤ hädaolukorrad jne

Inglise-eesti tähestikuline hotellisõnastik sisaldab ca 2000 sõna.
Toode on läbimüüdud!