Ingliskeelne kirjavahetus

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Parandatud ja täiendatud trükk.
Neil, kes oma ingliskeelsed ärikirjad korrektselt ja stiilselt koostavad, on parimad võimalused saavutada oma eesmärgid välismaa äripartnerite juures. Selleks on vajalik teada,
kuidas panna oma palvet või soovi sobilikku
keelelisse vormi. See praktiline raamat sarjast “Büroo-spikker”
pakub vajalikku sõnavara, tüüpilisi lauseid või lauseosi ja põhjalikke näidiskirju paljude erinevate ärijuhtumite kohta.
Raamat aitab ingliskeelses kirjavahetuses
– koostada kaubapakkumisi, hoiatuskirju jne,
– kasutada nimelist pöördumist ja tervitusvormeleid,
– õigesti ümber käia faksi ja e-postiga.
Toode on läbimüüdud!