Iseloomu kasvatamine

0 viiest
Hinda
Tarne 1-3 tööpäeva
27,50 €
Tavahind: 28,95 €
Saadavus kauplustes
Iseloom on inimese vaimne selgroog ja seda tuleb kasvatada läbi kogu elu. Uued avastused aju-uuringutes ja psühholoogias aitavad paremini mõista iseloomu kujunemise mehhanisme. Igaüks on just see, kelleks ta enese on teinud.
Karakter on organismi sisemine ühtsus. Bioloogilise karakteri moodustavad sünnipärased instinktid, impulsid ja loomusunnid. Sünnipärane, bioloogiline pool on aga vaid üks osa inimese terviklikust loomusest. Sünnipäraste seadumuste kogumist kujuneb suunamisel mina-pilt ja enesehinnang ning selginevad väärtused ja tegevusmudelid. Iseloomu põhiomadused on kasvatuse ja ümbruse poolt kujundatavad. Iseloom on inimese vaimne selgroog. Inimese subjektiivne vaim väljendub tema mõistuses ja kõlbluses, objektiivne vaim aga kultuuriloomingus. Inimese vaimset maailm pole meile sünnipäraselt kaasa antud ja selle hankimiseks me siia ilma sünnimegi, kirjutas Uku Masing. Mõistust kui spetsiifiliselt inimlikku on ülistatud läbi kogu uusaja. Inimene on inimene ainult mõtleva olendina. Lapse arengu juhtimine selles valdkonnas on läbi aegade olnud kooli ülesanne. Hoopis keerulisem on arengu juhtimine kõlbluse, ilu ja headuse valdkonnas. See on teadusele väga raskesti (kui üldse) haaratav ja nii jäävadki selle „teadusevälised probleemid“ ka meie igapäevaelus sageli tagaplaanile..
Laiemas plaanis võime rääkida kolmest suurest arengualast: kehaline ehk psühhomotoorne areng, tunnetuslik ehk kognitiivne areng ja enesetunnetuslik ehk emotsionaal-hinnanguline areng.
Arengu loogika on ühesuunaline:
• lapsepõlves (0 - 7 aastat) toimub tormiline psühhomotoorne areng,
• nooremas koolieas (7 - 14) on „tuliseks alaks“ kognitiivne areng,
• vanemas koolieas (14 - 21) on põhirõhk enesetunnetuslikul, kõlbelis-väärtuselisel arengul.

LAPSEPÕLV
Lapsepõlvekodu
Lapsevanemad
Jäljendamine
Sõnakuulamine
Tänamine
Kiitmine
Eneseohjeldamine
Laps on laps
NOOREM KOOLIIGA
Korrastatud mõistus
Intelligentsus
Seostamisoskus
Tegusus
Püsivus
Tüdimus
Agressiivsus
Mässumeelsus

VANEM KOOLIIGA
Kõlbeline eneseteadvus
Kõlblus ja seadused
Kõlblus ja südametunnistus
Kõlbelised väärtused
Kõlbluse toit
Arenguhüpe
ISELOOMUKASVATUS KOOLIS
Iseloomukasvatus Ameerika koolis
Hea iseloom
Aristotelese iseloomuõpetus
Negatiivsed inimtüübid
Kõik inimesed otsivad õnne

Tarne 1-3 tööpäeva
27,50 €
Tavahind: 28,95 €
Saadavus kauplustes