Joonistamine ja meisterdamine

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Tööraamat on mõeldud eelkooliealistele lastele, tutvustades joonistamist, maalimist, voolimist ja meisterdamist. Eesmärk on meelte arendamine ja esmase kunstioskuse kujundamine. Eri tehnikate kasutamine annab võimaluse avardada lapse maailmanägemist, kujundada vaatlusoskust
ja ilumeelt, arendada loomingulisi võimeid, käelisi oskusi ning silma ja käe koostööd, samuti rikastada fantaasiat. Teemade valikul on lähtutud elulähedusest. Tööraamatus on ülesanded jaotatud kuude kaupa nii, et iga nädala jaoks on üks kunsti- või tööõpetuse teema. Tähelepanu on pööratud aastaringile, rahvakalendri tähtpäevadele ja tähtsamatele pühadele, mis on eestlastele olulised. Selline vahetu igapäevane looduse ja elu jälgimine
annab kunstiõpetuse kaudu paremaid tulemusi ümbritseva mõistmisel.

Lapsed suudavad ise tööülesandeid täita, kui juhendada neid antud tööjuhiste ja jooniste eeskujul. Suurem osa töid on võimalik teha samasse tööraamatusse.
Toode on läbimüüdud!