Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne

0 viiest
Hinda
Tarne 7 tööpäeva
208,95 €
Tavahind: 219,95 €
Saadavus kauplustes
Karistusseadustiku kommentaari järjekordne, sedapuhku juba viies väljaanne arvestab viimaste aastate jooksul seadustikku ja haruseadustesse tehtud muudatusi ning mõistagi ka Riigikohtu vahepealseid lahendeid. Endiselt on kommentaari tekst seotud uuema eesti- ja võõrkeelse õppe- ja teaduskirjandusega. Silmas on peetud sedagi, et üha rohkem sõltub Eesti karistusõigus Euroopa õigusest ning meie kohtupraktika Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest. Varasemate väljaannetega võrreldes on rohkem lisandunud viiteid ka ringkonnakohtute lahenditele, mis aitavad ehk üldist pilti mitmekesistada.

Endiselt on kommentaar varustatud põhjaliku märksõnalise sisujuhi ja kirjanduse loeteluga.
Tarne 7 tööpäeva
208,95 €
Tavahind: 219,95 €
Saadavus kauplustes