Keeleviit. Kutseõppeasutuse eesti keele õpik

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Esimene spetsiaalselt kutsekoolile kirjutatud emakeele õppekomplekt. „Keeleviit” lähtub keeleteadmistest ja -oskustest, mida kutsekoolis õppijal igapäeva- ja tööelus enim vaja läheb. Keskendutud on olulisimatele õigekeelsuse ja tekstiõpetuse küsimustele. Keelereeglid esitatakse lihtsas ja arusaadavas sõnastuses, perifeersetesse eranditesse süvenemata. Põhirõhk on korrektsel emakeelel ja tarbetekstidel. Komplekti kuuluvad õpik, 2 töövihikut ja õpetajaraamat.

Õpik parandab kutsekoolis õppijate emakeeleoskust lihtsate reeglite ning
mitmekesiste ülesannete abil.

Õpiku kaks viimast peatükki sobivad kasutamiseks kõigile riigieksamikirjandiks valmistujaile.

Töövihiku ülesanded lihvivad õigekeelsust, sõnastust ja refereerimisoskust.

Õpetajavihik sisaldab nii üldmetoodilisi kui ka konkreetseid näpunäiteid aine käsitlemiseks, õpikus ja töövihikus olevate ülesannete vastuseid ning kontrolltöid.
Toode on läbimüüdud!