Kirjatehnika vihik 2. osa

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Uutes kirjatehnika vihikutes on kirja eelharjutused, väikeste ja suurte kirjatähtede õppimiseks erineva laiusega joonevahed ja harjutusmaterjal õigete tähekujude ning seoste harjutamiseks. Töövihiku ülesehitus lähtub põhimõttest, et tähtede õppimine ei ole üksnes mehhaaniline töö. Tähelepanu on pööratud lapse mõtlemise arendamisele, sõnade häälikulisele koostisele, õigekirjale, aga ka nuputamisele.
Kõige tähtsam uuendus – töövihiku lehed on perforeeritud! See tähendab, et iga lehte on võimalik vihikust välja võtta ja hiljem mappi köita.
Vihik on kahes osas.
Toode on läbimüüdud!